Ramtin Taheri

Spesialist kjeveortopedi

  • Er svensk og har sin spesialutdannelse fra Gøteborg
  • Utfører tannregulering på alle aldersgrupper
  • I tillegg til vanlig regulering utfører han også usynlig tannregulering på baksiden av tennene og invisalign (med skinner)
  • Godkjent som spesialist i Norge med Helforefusjon
 
loader