Thomas

Periodontist (under utdanning)

  • Uteksaminert allmenntannlege ved UiB 2011.
  • Jobbet i privat praksis i Bodø fra 2011 til 2016.
  • Begynte på spesialistutdanning i periodonti ved odontologiske fakultet i Oslo august 2016.
  • Begynte å jobbe på Kransen Tannlegesenter i 2017.

loader