69 25 19 82 kransen@smilehull.no

Prisliste

Priser Kransen tannlegesenter 2020

Her finner du en oversikt over prisene på ulike behandlinger hos oss. Klikk på linkene under for å komme rett til behandlinger du leter etter.

Vi har direkte oppgjør med HELFO. Dette innebærer at du som har rett til HELFO-stønad på tannbehandlingen, kun betaler en egenandel hos oss. 

Les mer om hvordan HELFO-stønad for tannlege-behandlinger fungerer.

Generelle tjenester

Undersøkelse

Konsultasjon hos allmenpraktiserende tannlege eller tannpleier.

Fra kr. 600,-

Rens i forbindelse med undersøkelse

Tannrens hos allmenpraktiserende tannlege eller tannpleier.

Fra kr. 240,-

Tannrøntgen, per bilde

Fra kr. 130,-

Lokal og regional anestesi

Fra kr. 200,-

Enkel etterkontroll

Etter kirurgisk inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser.

Fra kr. 320,-

Midlertidig fylling

Fra kr. 490,-

Akuttkonsultasjon

Fra kr. 450,-

Konserverende behandling

Panoramarøntgen, OPG (ekstraoral)

Fra kr. 670,-

Preparering og fylling, 1 flate

Fra kr. 600,-

Preparering og fylling, 2 flater

Fra kr. 1390,-

Preparering og fylling, 3 flater

Fra kr. 1500,-

Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale

Fra kr. 1650,-

Rotbehandling (endodontisk behandling)

Fortenner og hjørnetenner med 1 kanal

Fra kr. 3900,-

Små jeksler (premolarer) med 2 kanaler

Fra kr. 4700,-

Store jeksler (molarer) med 3-4 kanaler

Fra kr. 5700,-

Behandling med fast protetikk (krone, bro, stift)

Helkrone med porselen

Fra kr. 6600,-

Bropilar

Fra kr. 6600,-

Helkrone med gull / porselen

Fra kr. 6600,-

Stift eller støpt konus

Fra kr. 1200,-

Behandling med avtagbar protetikk (proteser)

Hel overkjeveprotese

Fra kr. 10.000,-

Hel underkjeveprotese

Fra kr. 10.000,-

Partiell protese med støpt metallskjellett

Fra kr. 13.000,-

Tanntrekking (Ekstraksjoner)

Ukomplisert trekking av tann eller rot

Fra kr. 990,-

Ukomplisert trekking av ytterligere tann eller rot

I samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse.

Fra kr. 400,-

Komplisert trekking

Fra kr. 1960,-

Estetiske behandlinger

Bleking av tenner per kjeve

Inkluderer bleketannpasta, blekegelé og individuelt tilpasset blekeskinne.

Fra kr. 2500,-

Øvrige tjenester

Undersøkelse, behandling og etterkontroll

Ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon (inkluderer teknikerarbeid).

Fra kr. 4500,-

Biopsi

Fra kr. 1390,-

Incisjon av abcess

Fra kr. 1130,-

Modell, per kjeve

Fra kr. 550,-

Hygienetillegg ved ordinær behandling

kr. 150,-

Hygienetillegg ved kirurgi

kr. 250,-

Premedikasjon

kr. 350,- –  500,-

Bilder på CD

kr. 250,-

Journalutskrift

kr. 200,-

Pasientfoto, per bilde

Fra kr. 100,-

Fakturagebyr

Kr. 50,-

Gebyr for ikke møtt til avtalt time

Kr. 350,- per oppsatt halvtime

Resepter

Ved behandling

kr. 60,-

Ved innringning

kr. 160,-