Innholdsfortegnelse
Carlotta Dionigi
Carlotta Dionigi Spesialist i periodonti
PhD-kandidat ved Universitetet i Gøteborg.
Avesta Haider
Avesta Haider Spesialist i periodonti
Dr. Alberto Turri
Dr. Alberto Turri PhD / Spesialist i periodonti
Anders Valnes
Anders Valnes Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi

Henvis pasient til oss

Kjære kollega!

Vi tar i mot henvisninger fra alle kollegaer. Hverdagen kan by på både små og store utfordringer for oss tannleger og vi er her for å hjelpe deg.

Vi tar i mot henvisninger innen:

  • Periodonti / periimplantitt
  • Implantater
  • Implantatprotetikk
  • Mukogingival kirurgi
  • Radiologi (CBCT, CEPH og OPG)
  • Aligners (Invisalign, IAS Inman, Clear Correct/Strauman, All-in Aligners/Technomedic
  • Snorkeskinner

Samarbeid med deg som henviser

Samarbeid med deg som henviser betyr mye, både for oss og for pasienten.

Vi utfører kun den behandlingen pasienten er henvist for og kommuniserer med deg som henviser om vi oppdager andre behandlingsbehov underveis slik at du kan utføre dette selv eller i samarbeid med oss om ønskelig.

Det er et mål for oss at pasienten føler seg ivaretatt ved at du som henviser tar grundig ansvar for din pasient ved å henvise.

Periodontibehandlingen på klinikken:

Henvisning

Når vi mottar henvisingen, kontaktes pasienten umiddelbart per telefon. Det settes opp en konsultasjonstime hos periospesialist Hvis pasienten ikke har vært periopasient hos Kransen Tannlegesenter tidligere, sendes det i tillegg ut et informasjonsskriv med generell informasjon om første time.

Konsultasjon

Periospesialisten  vil på konsultasjonstimen kartlegge omfanget av pasientens behov for behandling, informere pasienten grundig og sette opp en behandlingsplan. Pasienten får et kostnadsoverslag. Henviser får tilbakemelding med behandlingsplan.

Mål

Spesialistenes mål er alltid ikke-kirurgisk behandling, men kirurgi kan også være en viktig del av en totalbehandling for å få stanset progresjonen av periodontitt. God infeksjonskontroll (egeninnsats) er avgjørende for å kunne etablere friske periodontale forhold. Vi legger også stor vekt på å lære og følge opp pasienten til egeninnsats i renhold. 

Depurasjon

Det initiale steget for å beholde friske periondontale forhold er ikke-kirurgisk behandling, som innebærer informasjon om periodontittens etiologo og patogener, instruksjon, depurasjon og oppfølging av munnhygienen. Behandlingen kan gi et godt resultat under forutsetning at pasienten viser god innsats. Ved slutten av den ikke-kirurgiske behandlingen utføres vurdering av spesialist.

KIRURGI

Kompletterende kirurgisk behandling kan være nødvendig om det gjenstår patologi etter den initiale behandlingen. Enkelte ganger er det behov for kirurgi direkte uten forutgående initialle behandling. Avgjørelsen gjøres alltid av periospesialist.

Postoperativ kontroll

Etter 10-14 dager utføres  etterkontrol av området som er operert, det fjernes sting og det foretas en liten reinstruksjon av renhold.

Pasienten får med seg klorhexidin av klinikken for å optimalisere behandlingsresultatet.

1. Etterkontroll

Etter 6 uker kalles pasienten inn til etterkontroll hos tannpleier for en grundig reinstruksjon i hygiene hvor ny tilpasning av TePe børster står i fokus. Denne kontrollen er ekstremt viktig i forhold til å fange opp vanskelige vinkler ved børsting og for å remotivere pasienten til videre egeninnsats.

6-månederskontroll

Ved 6 måneder er det tid for etterkontroll hos periospesialist. Her møter vi ofte motiverte pasienter med god hygiene. Målet med denne kontrollen er for spesialisten å se at forholdene er stabile og at målet med behandlingen er nådd. Epikrise sendes til deg som henviser. (Ønskes hyppigere epikriser er det bare å ta kontakt).

Oppfølging av din henviste perio-pasient

Periodonti ofte er en livslang sykdom. Residiv kan oppstå. Dersom pasient/henviser ønsker det, tilbyr vi videre kontroller og oppfølging hos våre spesialopptrente tannpleiere og årlig kontroll hos periospesialist.

Ved slike kontroller er det kun periodontitt som står i fokus hos oss. Ved eventuelt andre funn informerer vi deg som henviser slik at du kan utføre denne behandlingen.

Implantatbehandling

All implantatbehandling utføres av våre spesialister i periodonti med refusjonsrett hos Helfo. Pasienten sikres således også refusjon på protetikk hvis de har krav på dette.

Vi samarbeider med deg som henviser om du ønsker at protetikk utføres her hos oss, eller om du ønsker å utføre dette selv.  Vi har erfaren tannlege med spesialkompetanse i implantatprotetikk.

Carlotta Dionigi
Carlotta Dionigi Spesialist i periodonti
PhD-kandidat ved Universitetet i Gøteborg.
Avesta Haider
Avesta Haider Spesialist i periodonti
Dr. Alberto Turri
Dr. Alberto Turri PhD / Spesialist i periodonti
Anders Valnes
Anders Valnes Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi