Retter opp tenner

Tannregulering

En behandling som retter opp tenner og kjeve ved hjelp av ulike typer apparater.

Hva er tannregulering?

Tannregulering er en behandling som retter opp tenner og kjeve ved hjelp av ulike typer apparater. Disse apparatene påfører et trykk på tennene. Denne prosessen kan ta alt fra ca. 6 måneder til et par år, noen få ganger mer. Det vil alltid være en individuell vurdering for hvert tilfelle.

Tannregulering er mest vanlig på barn, men man ser nå en økende behandlingstrend hos voksne med både små og store behov.

Tannregulering retter først og fremst opp feilstilling av tennene, men en behandling med tannregulering har to hovedområder; retting av tannstillingsfeil (ortodonti) og retting av avvik i kjeveskjellettet. Det kan dreie seg om store underbitt eller store overbitt som gjør funksjonene av samspillet mellom kjeven og tennene vanskelig. Er avvikene for store, kan det i sjeldne tilfeller kreve spesialbehandling.

Når bør man ha tannregulering?
En liten skjevhet av en tann krever i seg selv ikke et behandlingsbehov, men for en som synes dette er sjenerende kan dette rettes om ønskelig. -Ofte med en enklere behandling.

Oppstart på behandling på barn kan variere veldig. Det kan også være store avvik i behandlingstid, dvs. tiden det tar fra påsatt regulering til ferdig utført behandling.

Vanligvis er det skoletannlegen som oppdager eller registrerer bittfeil/avvik hos barn. Disse henvises så til vår reguleringstannlege.

Når pasienten kommer til oss, vil du møte en spesialist i tannregulering, en kjeveortoped. Vi setter av god tid til deg, både for å finne den beste behandlingsmetoden, men også for å høre dine tanker, ønsker og behov.
Vi tar røntgenundersøkelser av tenner og kjever for å sjekke sambitt (hvordan bittet er) og om det for eksempel kan ligge tenner i kjeven som ikke kommer frem av seg selv (retinerte tenner). Det kontrolleres også evt. feilstilling av kjeven.
Det er kjeveortopeden (tannreguleringsspesialisten) som bestemmer oppstart av behandling, hvordan den skal gjøres og behandlingstiden. Hvis ikke alle tennene har kommet ut i posisjon, hender det at barnet må komme igjen på et senere tidspunkt for å starte opp behandling.

Er man voksen og ønsker behandling, skjer oppstart så å si alltid umiddelbart etter konsultasjon.

Hvorfor bør man ha tannregulering?

Tannstillingsfeil kan føre til skader på tennene eller til feilfunksjoner i bittet. Noen ganger er det viktig at man starter behandling i tidlig alder, mens andre ganger er det riktig å starte senere. Tenner som står for tett kan også føre til vanskelig renhold for pasienten.  Ca. en knapp tredjedel av alle barn i Norge har behov for tannregulering.

Forbehandling før tannregulering settes på

Noen bittfeil kan behandles enkelt ved at melketenner trekkes i tide. Noen ganger må også permanente tenner trekkes for å lage plass. Dette kan i noen få tilfeller være tilstrekkelig behandling, men de fleste trenger korreksjon med tradisjonell tannregulering i tillegg.

Hvilke typer tannregulering finnes?

Det finnes flere alternative behandlingsformer og metoder for å regulere tannstillingen:

  • Tradisjonell tannregulering (med «klosser» på forsiden av tennene)
  • Keramisk tannregulering. (Gjennomsiktige hvite klosser).
  • (Behandling med «klosser» på baksiden av tennene)
  • Gjennomsiktige plastskinner (aligners/usynlig tannregulering) (som byttes jevnlig under behandling)
  • Plater (mest aktuelt hos unge barn)
Hvordan foregår behandlingen?

All kjeveortopedisk behandling er tilrettelagt og individuell for deg som pasient. For å få et bra sluttresultat er det viktig at vi gir deg en god planlagt og helhetlig behandling hvor vi ser både på tannstillingsfeil og på kjevens vekst under flytting av tenner.
Det finnes et utall hjelpemidler vi kan bruke for å optimalisere behandlingen.
Du kommer til kontroll med ca. 4-6 ukers intervaller for stramming og justering. Vi har morsomme strikker i alle farger. Det trenger ikke være kjedelig å ha tannregulering!
Oppstår det problemer underveis, er det bare å ta kontakt.

Er det vondt å ha tannregulering?

Det er ikke vondt med tannregulering, men det er helt vanlig at tennene er ømme den første uken etter at tannreguleringen er satt på og etter stramming. Det kan være greit da å spise mat som er litt myk og lett å tygge. Man kan oppleve å få små sår i kinnet/på innsiden av leppen. Her er det lurt å sette på litt voks. Alt dette informeres du om ved oppstart av behandling.

Det å sette på tannregulering tar ca. 45-60 min. Det limes på små «klosser» på tennene. På fronttennene kan man velge å få hvite/gjennomsiktige «klosser» slik at de er mindre synlig enn den tradisjonelle tannreguleringen.

Renhold av mine tenner ved tannregulering

Mange barn (og voksne) opplever at det kreves litt mer innsats å pusse tenner etter at regulering er satt på. Vi har mange tips og råd til deg som har satt på tannregulering.
Det kan være tanntråd med ekstra floss, flaskebørster, solobørster, ekstra fluor mm. Vi vil vise deg hvordan du på best mulig måte kan rengjøre tennene dine.

Hvor mye vil min tannbehandling koste?

En tannreguleringsbehandling kan virke som en stor og dyr behandling. Behandlingen strekker seg over måneder/år og det er vanlig hos oss at det betales en oppstartsum og deretter månedlige rater etterhvert som behandlingen skrider frem. Prisen avhenger mye av graden av bittfeil og hvor lang behandlingstiden vil være. Dette kan vi estimere ganske eksakt på konsultasjonstimen og gi et godt estimert prisoverslag. Ved store bittfeil som gir funksjonsvansker, dekker Helfo store deler av kostnaden.
Det legges en helhetlig plan for deg som pasient.

Kan jeg betale i avdrag for mitt barns / min egen tannregulering?

Før behandlingen starter opp, blir vi enige om tidspunkt for behandlingsoppstart, sum og betalingsmåte. Vi har gunstige betalingsløsninger for deg som foreldre eller pasient. Informasjon om dette får du/dere på første konsultasjon.

Har vi søskenrabatt på tannregulering?

Dersom flere søsken trenger tannregulering, får man søskenmoderasjon fra barn nummer to. Snakk med spesialisten om dette på konsultasjonstimen.

Hvor mye dekker Helfo av din regning?

Barn og unge kan få fra 40 – 100% stønad fra Helfo på tannregulering. Dette avhenger av alvorlighetsgraden av bittfeil og hva kjeveortopeden mener det er behov for av behandling. Behandlingen må være påbegynt senest det året barnet fyller 20 år.

Det finnes fortsatt muligheter for tannregulering hvis økonomien er avgjørende for om man har råd til tannregulering. Hvis mor og/eller far har liten inntekt, kan reguleringstannlegen hjelpe deg med søknadspapirer slik at NAV kan søkes om bistand tildekning av utgifter til dette.

Hva skjer når tannreguleringen tas av?

Når tannreguleringen tas av, er det viktig at vi bevarer behandlingsresultatet.
Vevet rundt tennene trenger ofte tid til å omdanne seg og tilpasse seg det nye bittet. Dette er fordi kjevens vekst ofte fortsetter lenge etter avsluttet behandling.
For å hindre tilbakefall (at tennene sklir tilbake i sin gamle posisjon), brukes det et streng på baksiden av tennene (retainer). Noen vil også få skinner som de må sove med den første perioden etter at reguleringen er tatt av. Vi anbefaler at strengen på baksiden av tennene beholdes på så lenge som mulig.

Få hvitere tenner

Med regelmessig tannrens fjerner du misfarging og kan nyte følelsen av skinnende rene og hvitere tenner.

Sikre god tannhelse

Når du undersøker tennene jevnlig unngår du at plakk og tannsten bygger seg opp. På denne måten sikrer du god tannhelse.

Avdekk sykdom tidlig

Enkelte sykdommer kan lettere oppdages av tannlege siden vi også undersøker munnhulen og kjeve. Ved jevnlig besøk ser vi også forskjeller over tid.

Vi ivaretar smilet ditt

Bestill time hos oss

Lange og gode pasientforhold er vår motivasjon, og vi tør påstå at vi er et tannlegesenter med glimt i øyet. Med hyggelige medarbeidere, kort ventetid og fleksible åpningstider sørger vi for at tannlegeturen blir en behagelig opplevelse.