Erstatning for tapt tann

Tannimplantat

En titanskrue som skrues inn i kjevebenet for å erstatte den tannroten som mangler.

Hva er et tannimplantat?

Et tannimplantat er en type erstatning for en tapt tann. Et tannimplantat er en titanskrue som skrues inn i kjevebenet for å erstatte den tannroten som mangler. Titan er et ekstremt vevsvennlig materiale og egenskapen gir den mulighet til å gro fast i benet. Dette kalles på fagspråket; Osseointegrasjon.

Etter at titanskruen har grodd fast i benvevet i kjeven, kan det festes en krone eller en bro til implantatet. Implantatbehandling er en behandling med god prognose og holdbarhet.

Kransen Tannlegesenter bruker kun titanskruer av beste kvalitet fra kjente leverandører!

Hvem kan få tannimplantat?

De fleste kan få et tannimplantat. I en aktuell prosess, vil det alltid være behov for en grundig konsultasjon hvor pasientens sykehistorie og evt. medisinbruk kartlegges. Det vil også diskuteres for hver enkelt pasient forløp og utstrekning på behandling. Et behandlingsforslag vil foreligge og du som pasient vil få et kostnadsoverslag.

 

Et tannimplantat kan erstatte én eller flere tenner eller alle tennene i en kjeve.

 

Noen pasienter har en sykehistorie hvor vi ser at implantat ikke egner seg. Prognose og risiko vil alltid diskuteres med pasient. For eksempel har noen pasienter hatt strålebehandling mot kjeven, eller har stor utstrekning av ubehandlet periodontitt.  Disse kan være i faresonen eller være uegnet for tannimplantat.

 

Vi ønsker at du som pasient skal få den optimale behandling her hos oss og risikovurdering er en viktig del av dette. Det å kunne læres opp til å selv ta vare på et implantat i etterkant av behandling er også meget viktig og verdifull del av vår rutine.

 

Etter at et tannimplanat med krone/bro er satt inn, vil du bli satt opp til kontroller hvor vi tar røntgen og reinstruerer i pusseteknikk ved behov.

 

Mange av våre pasienter er overrasket over hvor lite smerter som er forbundet med det å få et tannimplantat. Ta gjerne kontakt for konsultasjon.

Hvorfor og når velger man implantater?
  • Når dine egne nabotenner er friske og ubehandlet
  • Når du ikke har feste nok med egne tenner for en bro; på én eller begge sider
  • Ser ut og fungerer som naturlige tenner
  • Bevarer kjevebenet
  • Bedre livskvalitet
Helforefusjon på implantatbehandling

Man kan ha rett til støtte fra Helfo ved implantatbehandling. Tap av tenner pga periodontitt og munntørrhet er to diagnoser som bl.a ofte kan utløse refusjon.

Hør med tannlegen på konsultasjon.

Prosessen for implantat

1) Konsultasjon. Sykehistorie, evt medisiner og kartlegging av pasient. Behov ønsker,     muligheter og utstrekning på behandling. Røntgen; Tannrøntgen, panoramarøntgen (OPG) og CT ved behov (store behandlinger). Her vurderes kjevekammens høyde og kvalitet og munnhulen må være fri for infeksjoner.

 

2) Behandlingsforslag og kostnadsoverslag utarbeides.

 

3) Operasjon. Selve operasjonen gjøres av spes. i periodonti med refusjonsrett fra Helfo  for pasienter med krav på dette. Trekkes det tenner, lager vi en midlertidig protese slik at pasienten aldri skal gå uten tenner.

 

4) Tannimplantatene bruker 2-4(6) måneder på å feste seg; Dette kommer an på hvor i kjeven implantatene er satt inn. Etter at implantatene har festet seg i benet, begynner prosessen med å lage den permanente tannerstatningen som er synlig i munnen; nye tenner.

 

5) Avtrykksprosessen: Her er prosessen veldig lik det å lage en krone, bortsett fra at avtrykksprosessen er litt annerledes. Kronen/broen limes heller ikke på slik som for vanlige løsninger, men skrues ned i implantatskruen. På toppen av tannen legges det en beskyttende fylling.

 

6) Etterkontroller: Det å ta vare på et implantat er meget viktig. Du vil bli satt opp til flere etterkontroller slik at vi sikrer optimal hygiene og pusseteknikk rundt implantatene.

Prognose

De fleste implantater har en meget god prognose. Vi ser hos våre egne pasienter at implantater er et godt alternativ ved en eller flere manglende tenner.

 

Som alt annet her i livet avhenger prognosen av mange faktorer som blant annet at implantatet ivaretas i etterkant. Vi kan hjelpe deg med dette med å følge opp implantatene, passe på optimal hygiene og at evt. infeksjoner fanges opp på et tidlig stadium. Dette vil forlenge levetiden på et implantat.

Få hvitere tenner

Med regelmessig tannrens fjerner du misfarging og kan nyte følelsen av skinnende rene og hvitere tenner.

Sikre god tannhelse

Når du undersøker tennene jevnlig unngår du at plakk og tannsten bygger seg opp. På denne måten sikrer du god tannhelse.

Avdekk sykdom tidlig

Enkelte sykdommer kan lettere oppdages av tannlege siden vi også undersøker munnhulen og kjeve. Ved jevnlig besøk ser vi også forskjeller over tid.

Vi ivaretar smilet ditt

Bestill time hos oss

Lange og gode pasientforhold er vår motivasjon, og vi tør påstå at vi er et tannlegesenter med glimt i øyet. Med hyggelige medarbeidere, kort ventetid og fleksible åpningstider sørger vi for at tannlegeturen blir en behagelig opplevelse.